Kullanıcı Adı: Şifre:    Kayıt Ol      Şifremi Unuttum

İSTATİSTİKLER
 • Hakem Sayısı ... 1391
 • Aday Hakem Sayısı ... 540
 • Bölge Hakem Sayısı ... 553
 • Milli Hakem Sayısı ... 223
 • Uluslararası Hakem Sayısı ... 63
 • Kadın Hakem Sayısı ... 144
 • Toplam Müsabaka Sayısı ...960
 • Bu Ay Olan Müsabaka Sayısı ...0
ÜYELERİMİZİN DOĞUMGÜNÜ

                        

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

BÜYÜKLER SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ 2.LİG TALİMATI

2009-2010

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ:

Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligin de yer alan kulüpler arasında yapılacak güreş müsabakaları, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir.

Kapsam :

Madde 2- Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligin de yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.

Dayanak:

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 gün ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon :Güreş Federasyonunu,

Federasyon Başkanı :Güreş Federasyonu Başkanını,

Lig Yürütme Kurulu :Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu,

Fila :Uluslararası Güreş Federasyonunu,

İl Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü :Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İkinci Lig (Serbest) :Türkiye 2.Serbest Güreş Ligini,

İkinci Lig (Greko-Romen) :Türkiye 2. Greko-Romen Güreş Ligini,

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Liglerin Yapısı

Madde 5- Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligi Federasyon tarafından hazırlanan Talimatta belirtilen sayıdaki spor kulübünün büyükler kategorisindeki takımların oluşturduğu liglerdir. Herhangi bir nedenle liglerde yer alacak takımların sayısında azalma olduğu takdirde, karar Federasyon Yönetim kurulu tarafından verilir.

Lig Takvimi

Madde 6-. Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Lig müsabakaları; Federasyonun ilan edeceği tarihte başlar.

Madde 7-a) Türkiye Güreş II. Ligleri Serbest ve Greko-Romen stilde ayrı olarak yapılacaktır

Madde 8-a) Büyükler (SR-GR) II. Güreş Liglerinde sıkletler :55-60-66-74-84-96 ve 120 Kg (7 sıklet) dır.

Madde 9- Büyükler Serbest Güreş II. Ligi Statüsü

 • Büyükler Serbest Güreş II. ligi 16 takımdan oluşur ve 3 hafta sürer.

 

 • I. Kademe: Takımlar; 4 takımlı 4 gruba ayrılırlar ve gruplardaki bir takımın evinde bir kez toplanarak birbirleri ile 1’er maç yaparlar. Müsabaka sırası kura çekiminde belirlenir. Müsabakaların yerleri Federasyonca belirlenir.( 1 Hafta,1 gün )

 

A GRUBU
   

B GRUBU
   

C GRUBU
   

D GRUBU
 

A1
   

B1
   

C1
   

D1
 
 

A2
   

B2
   

C2
   

D2
 

A3
   

B3
 

C3
   

D3
 
 

A4
   

B4
   

C4
   

D4
 

 

 • II. Kademe Play-Off Müsabakaları: Birinci kademe müsabakalarında gruplarında ilk iki olan takımlar 4’er takımlı 2 grup oluştururlar. (aşağıdaki gibi) oluşan bu A,B grubundaki takımlar kendi grubundaki takımlar ile birer maç olarak karşılaşırlar.(1 Hafta, 1(Bir) Gün) Müsabakaların yerleri Federasyonca belirlenir.  
   

 

P-A GRUBU
    

P-B GRUBU
  
  

A1
    

B1
  
  

B2
    

A2
  
  

C1
    

D1
  
 

D2
    

C2
  
 

  

 • II.Kademe Küme Düşme Müsabakaları: Birinci kademede gruplarında 3.üncü ve 4.üncü olan takımlar klasman müsabakası yaparlar. Klasmana kalan 8 takım aşağıdaki gibi eşleşirler. Gruptaki takımlar Federasyonun belirleyeceği bir sahada birbirleri ile birer (1’er) maç yapmak suretiyle gruptaki sıralamayı oluştururlar. Küme düşme müsabakaları sonunda gruplarında 3.üncü ve 4.üncü olan (4 Takım) takımlar 2.Ligden düşerler.(1 Hafta 1 Gün)

 

K-A GRUBU
    

K-B GRUBU
  
  

A3
    

B3
  
  

B4
    

A4
  
  

C3
    

D3
  
 

D4
    

C4
  
 

 Yarı Final ve Final: II. Kademe Play-Off Müsabakalarında A ve B Grubunu 1.inci ve 2.inci olarak tamamlayan takımlar çapraz olarak birbirleri ile tek maç olarak karşılaşırlar. (A1 - B2 ve A2 - B1 ) Müsabakalar sabah seansında tek maç üzerinden yapılır. Müsabaka sırası kura ile belirlenir. Sabah seansının galipleri 1 ‘ incilik – 2‘ incilik, mağlupları ise 3 ‘üncülük- 4’üncülük müsabakaları yaparlar.(Aynı gün öğleden sonra 1 Hafta 1 Gün)
 

  Final Müsabakaları Federasyonun belirleyeceği bir sahada yapılacaktır.

Büyükler Serbest Güreş II. liginde yapılan Final müsabakası neticesinde Klasman sıralaması belirlenir. Final müsabakaları neticesinde 1.inci, 2.inci olan Takımlar 1.lige yükselirler; Kupa ve Madalya ile Ödüllendirilir. 1.Ligin yapısına göre yükselen takımların sayısının artışı Güreş Federasyonunun Yetkisindedir.

Madde 10- Büyükler Greko-Romen Güreş II. Ligi Statüsü
 

 • Büyükler Greko-Romen Güreş II. ligi 12 takımdan oluşur ve 3 hafta sürer.
 •   I. Kademe: Takımlar; 4’er takımlı 3 gruba ayrılırlar (Aşağıdaki gibi) ve Federasyonun belirleyeceği bir merkezde toplanarak birbirleri ile birer maç yaparlar. Müsabaka sırası kura çekiminde belirlenir.( 1 Hafta birer 1’er gün sürer)

A GRUBU
   

B GRUBU
   

C GRUBU
 

A1
   

B1
   

c1
 
 

A2
   

B2
   

c2
 

A3
   

B3
   

c3
 
 

A4
   

B4
   

c4
 

 

 • Küme Düşme Müsabakaları: Birinci kademede gruplarında 3.üncü ve 4.üncü olan takımlar küme düşme müsabakası yaparlar. Takımlar 3’lü iki grup oluştururlar. (Aşağıdaki gibi) Gruptaki takımlar Federasyonun belirleyeceği bir sahada birbirleri ile 1’er maç yapmak suretiyle gruptaki sıralamayı oluştururlar. Müsabakaları sonunda gruplarında 2.inci ve 3.üncü olan (4 Takım) takımlar 2.Ligden düşerler.(1 Hafta 1 Gün)

 

K-A GRUBU
   

K-B GRUBU
 

A3
   

A4
 

B3

B4
 
 

C4
   

C3
 

 

 • II. Kademe Play-Off Müsabakaları: Birinci kademe müsabakalarında gruplarında ilk iki olan takımlar 3’er takımlı 2 grup oluştururlar. (aşağıdaki gibi) oluşan bu A,B grubundaki takımlar kendi grubundaki takımlar ile birer maç olarak karşılaşırlar.(1 Hafta, 1(Bir) Gün) Müsabakaların yerleri Federasyonca belirlenir.

 

P-A GRUBU
   

P-B GRUBU
 
 

A1
   

B1
 

B2
   

A2
 
 

C1
   

C2
 

 

 Yarı Final ve Final : II. Kademe Müsabakalarında Gruplarını 1.inci ve 2.inci olarak tamamlayan takımlar çapraz olarak birbirleri ile sabah seansında tek maç karşılaşırlar. (A1 - B2 ve A2 - B1 ) Müsabaka sırası kura ile belirlenir. Sabah seansında yapılan bu müsabakaların galipleri 1 ‘ incilik – 2‘ incilik, mağlupları ise 3 ‘üncülük- 4’üncülük müsabakaları yaparlar.(Öğleden Sonra) Final Müsabakaları Federasyonun belirleyeceği bir sahada yapılacaktır. ( 1 Hafta 1 gün)


Büyükler Greko-Romen Güreş II. liginde yapılan Final müsabakası neticesinde Klasman sıralaması belirlenir, 1.inci ,2.inci,3.üncü ve 4.üncü olan Takımlar; Kupa ve Madalya ile Ödüllendirilir, ayrıca 1.inci ve 2.inci olan Takımlar 1. Lige yükselirler.1.Ligin yapısına göre ;Ligden çekilme durumunda veya Ligin statüsüne göre yükselen takımların sayısının arttırılması Güreş Federasyonunun Yetkisindedir.
    
Madde 11
-Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarının (SR-GR) tartısı ; Müsabaka gününden bir gün önce 18:00-18:30 saatleri arasında yapılır. Müsabakaların başlama saati Federasyonca müsabaka fikstürlerin de belirtilir.(Özel Durumlar hariç)

  Madde 12- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligi müsabakalarında sporcular 17 yaşından küçük 40 yaşından büyük olamazlar. 17 ve 18 yaşındaki sporcular tartıda beyan edilecek olan doktor raporu ile güreşebilir.(Yaş hesaplaması Lig müsabakalarının yapıldığı yıllara göre yapılır)

  Madde 13- Büyükler Serbest ve Greko-Romen II. Güreş Ligleri müsabakalarında her sıklette müsabıkların almış olduğu pozitif puanların toplamı müsabakanın galibini belirler. Pozitif puanların toplamında eşitlik söz konusu olduğunda; Müsabakanın galibini belirlemek için aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır.
  
  a) Yaptıkları müsabaka sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan,
  b) Yaptıkları müsabaka sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan, 
  c) Yaptıkları müsabaka sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan,
  d) Yaptıkları müsabaka sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan,
  e) Yaptıkları müsabaka sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan takım o müsabakanın galibi olarak ilan edilir.

Madde 14-Grup müsabakalarının sonunda takımlar kazandıkları takım puanına göre sıralanırlar.İki veya daha fazla takımın takım puanında eşitlik söz konusu ise aralarındaki müsabaka (veya müsabakaların) takım puanına bakılır. Eşitlik söz konusu ise aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır.

   a) Aralarındaki maçların sonunda pozitif puanlarının toplamı fazla olan,
   b) Aralarındaki maçların sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan (a şıkkı gibi uygulanır )
  c) Aralarındaki maçların sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan ( “ “ “ )
  d) Aralarındaki maçların sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan ( “ “ “ )
  e) Aralarındaki maçların sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan ( “ “ “ )
  f) Aralarındaki maçların sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan bir üst sırada yer alır.

Hala beraberlik varsa yukarıdaki kriterler takımların yaptıkları bütün maçlar için uygulanır.

Madde 15- Her iki stilde lige katılan takımlar, güreşçilerini her iki stilde de güreştirebilirler. Aynı şekilde Yıldızlar liginde takımı olan kulüpler ile sporcusu Yıldızlar Liginde başka bir Kulüp adına güreşmiş olan Kulüpler aynı sporcusunu büyükler liginde de güreştirebilirler.   
Madde 16
-Kulüpler sadece kendi kulüpleri adına lisansa sahip sporcuyu güreştirebilirler. Bir güreşçi, bir sezon içinde sadece Büyükler II.Ligin de bir kulüp adına güreşebilir. Büyükler 2.Liginde yer alan takımların sporcularından her hangi biri, Yıldız Liglerinde başka bir takım adına güreşmiş olsa dahi kendi kulüpleri adına lisanları olduğu için büyükler 2.liginde Kulüpleri adına güreşebilirler. Büyükler liginde bir kulüp adına güreşen bir sporcu başka bir kulüp adına güreşemez. T.C Vatandaşlığı için müracaat etmiş Yabancı uyruklu sporcular; en az 1 yıl Türkiye de oturmuş olması, İkamet Teskeresi ve Türkiye den çıkarmış olduğu Lisansı ile yarışmalara katılabilirler. Belirtilen süreyi içeren İkamet Teskeresi olmayan (T.C Vatandaşlığına başvurmuş ) Sporcular liglerde güreşemezler.
  
 

Madde 17- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş II. Liginde; Kulüpler müsabakalara en az 6 sıklette katılmak zorundadırlar. Tartıda 6 kişilik takım çıkartabilecek sayıda güreşçi tarttıramayan veya tarttırsa bile mindere bu sayıdan az güreşçi çıkartan takımlar hükmen yenik sayılırlar. Raporsuz mindere çıkıp güreşmeyi reddeden güreşçi mindere çıkmamış addedilir. 

Ayrıca:
Bir Lig müsabakası sırasında bir kulüp adına müsabaka listesinde müsabık olarak ismi yazılmış olan güreşçilerden birisi mindere çıkmaz, mindere çıkıp güreşi tamamlamadan mağlubiyeti kabul ederse veya müsabakanın bir bölümünde sakatlığını ileri sürerek (Doktorunun belirlediği sakatlıklar hariç) ya da her hangi bir nedenle müsabakayı yarıda bıraktığı takdirde bu güreşçi takımının aynı gün yapılacak olan diğer müsabakalarında güreşemez.

  Madde 18- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligi müsabakalarında; Takımlar tartıdan önce tartı listelerini müsabaka baş hakemine sıklet belirtmeden verebilirler ve sınırsız sayıda güreşçi tarttırabilirler. Hakemler tartı sırasında güreşçinin net kilosunu,Lisanstaki Kulübünün adını ve Lisans Numarasını güreşçinin isminin karşısına yazarlar.. Tartılar mayo ile yapılır ve mayo için herhangi bir tolerans tanınmaz. Güreşçiler tartı sırasında vizeli kulüp lisansları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet ( askerler; askeri kimlik kartı ) ibraz etmek zorundadırlar.

  Doktor raporu ile müsabakaya katılacak sporcular tartı sırasında raporlarını ibraz etmek zorundadırlar, raporu bulunmayan güreşçi tartıya alınmaz. Kulüpler müsabakalara gelmeden kendi bölgelerinden doktor raporlarını almak zorundadırlar. Tartı esnasındaki görevli doktor rapor vermek zorunda değildir.Doktor raporu bulunmayan sporcu tartıya alınmaz.Tartıya gelmeyen kulüpler hükmen mağlup sayılırlar ve diğer takım, güreşçi sayısı kadar ferdi galibiyet puanı alırlar. Ayrıca Federasyon tarafından gerekli cezai işlemler için disiplin kuruluna sevk edilirler.


Madde 19- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligi müsabakalarında ;Tolerans 2 kg dır. Güreşçilerin bir üst sıklette güreşebilmeleri için tolerans net kg’a dahil edilerek uygulama yapılır.( Örneğin ; 74 Kg Sporcusu + 2 Kg Tölerans = 76 Kg olur ,Sporcunun 84 Kg güreşebilmesi için 76 Kg’ı geçmesi lazım, 76 kg’ı geçen bir güreşçi 84 kg’ın güreşçisi sayılacağından 84 kg ve 96 kg ‘da güreşebilir,bir güreşçinin 120 kg da güreşebilmesi için 96 kg’ı geçmesi şarttır.)
    
Madde 20
– Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarında ;lig takımlarının birisinin ev sahibi olduğu müsabakalarda bir sporcunun sakatlıktan dolayı tedavi süresi 2 dk.dır. Ancak tarafsız sahada yapılacak müsabakalarda Doktor tarafsız sayılacağından sakatlanma süresi yoktur.

Madde 21- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligi müsabakalarında; Takımlar, kulüplerinin antetli kağıtlarına müsabaka listelerini güreşçilerin sıkletleri belirtilmiş şekilde yazarak (Kulüp İdarecisi ve antrenörünün imzalaması zorunlu ) kapalı bir zarf içinde ve müsabakadan 20 dk. önce müsabaka baş hakemine verirler. Listeler her iki takım antrenörleri veya idarecilerinin huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilmez. Müsabakaya İtirazı olan kulüp itirazını müsabaka başlamadan yapmak zorundadır. Herhangi bir sebeple başka bir müsabakaya itiraz edecek kulüp itirazını en geç 2 (İki) gün içinde yapmak zorundadır. 2 (İki) Günden sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

   Tüm lig müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır.


Madde 22- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarında; FİLA kuralları uygulanır. (Federasyonun özel kuralları hariç) Bir müsabakada FILA kurallarına ve centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilen güreşçi tüm şampiyonadan (müsabakalardan) dikalifiye edilir ve klasmana giremez ve takımına puan getiremez, sadece katılımcı olarak listenin sonunda yer alır.  

Madde 23- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarında; Protesto yoktur.Ev sahibi takımlar tüm maçlarda, Kamera-Televizyon sistemi kurarlar,itirazlar anında değerlendirilir. Bu sistemi kurmayan takımlar hükmen mağlup sayılırlar. Lig müsabakaları takımların kendi salonlarında yapılabilecektir. Ancak bu takdirde takımlar minder ve televizyon sistemi dahil diğer müsabaka araç ve gereçlerini kurmakta sorumludurlar. Bu sistemi kurmayan takımlar müsabaka başlama saatinden itibaren 30 dk içerisinde bu sistemi kurmazlar ise hükmen yenik sayılırlar. Takımlar idari konularda bir dilekçe ile her zaman itiraz edebilirler. (Lisans,Hüviyet cüzdanı,sahte sporcu vs.) Bu itirazlar Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından incelenip karara bağlanır.

Madde 24- Lig esnasında asker olan bir güreşçi asker olduğu tarihten itibaren askeri güç takımları adına güreşebilir. Keza lig esnasında terhis olan bir güreşçi ligin devamında lisanslı olduğu kulüp adına güreşebilir. Bir Sporcu Ferdi Lisansla her hangi bir Kulüp adına güreşemez.
  
Liglerde Ortak Hükümler  

İsim Değiştiren Kulüpler  

Madde 25-Kulüpler isim değişikliklerini Federasyona bildireceklerdir. Kulüpler eğer isterlerse Kulüp isimlerinin yanında sponsor firmalarının adlarını veya yalnızca sponsor firmalarının adlarını lig sezonu boyunca kullanabilirler. Ancak Kulüpler Liglerdeki isim ve temsil haklarını Genel Kurul Kararı olmadan başka bir kulübe devredemezler. İsim ve Temsil yetkisi ancak Genel Kurul Kararı ile başka bir Kulübe devredilebilir. (Sponsorluk işlemleri GSGM sponsorluk yönergesi hükümlerine göre yapılır.)


 Madde 26-Müsabakalarda görev yapacak kulüp antrenörleri ; Federasyonun antrenör talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar. Antrenörler Vizelerini Sezon başında Federasyonda yaptırmaları gerekmektedir. Vizelerin kontrolü Federasyon temsilcisi tarafından yapılır.  

Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

Madde 27-Müsabakaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar aşağıdadır.
 a) Lig müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde başlaması zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında ise Federasyon Temsilcisi ile Başhakemin kararına bağlıdır. Takımların anlaşmaları ile müsabaka ertelenmez.     
b)
Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde güreşme hakkı olan sporcular güreşebilirler. Müsabaka tarihinde güreşme hakkı olup erteleme tarihinde cezası bulunan sporcular ertele
[1] [2]