Kullanıcı Adı: Şifre:    Kayıt Ol      Şifremi Unuttum

İSTATİSTİKLER
 • Hakem Sayısı ... 1391
 • Aday Hakem Sayısı ... 540
 • Bölge Hakem Sayısı ... 553
 • Milli Hakem Sayısı ... 223
 • Uluslararası Hakem Sayısı ... 63
 • Kadın Hakem Sayısı ... 144
 • Toplam Müsabaka Sayısı ...960
 • Bu Ay Olan Müsabaka Sayısı ...0
ÜYELERİMİZİN DOĞUMGÜNÜ
me müsabakasında güreşemezler.

 • Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde iki saat beklenir. İki saat içinde devamı sağlanmayan müsabaka kaldığı yerden ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular ve hakemlerle tamamlanır. Aynı sporcular ve hakemlerle tamamlanmadığı takdirde karar verme yetkisi federasyonundur. Bu müsabakaların tamamlanamamasında aynı salonda yapılması şartı aranmaz. Eğer müsabaka bir gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılır.
 •   Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz yaptırabileceği gibi, kendi seyircileri veya sporcuları tarafından aşağıdaki olaylara neden olanların kendi illeri dâhilinde yapacakları müsabakaların başka bir il salonunda yapılmasına karar verebilir.

Böyle bir karar için;

Hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkânı bulunmayarak müsabakayı tatil etmeleri veya seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi gerekmektedir.

 •   Emniyet ve inzibatı temin edilmeyen veya edilemeyeceği Federasyon tarafından veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ildeki salonlarda yaptırmaya ve bunun süresini tayine Federasyon yetkilidir. Mahalli seyirciler dışında misafir takım seyircilerinin de gittikleri illerin salonlarında emniyet ve inzibatı bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu il salonları için de uygulanır.
Ligden Düşme ve Çekilme

Madde 28-Ligden düşme; Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2.Ligi müsabakalarında; Lig statüsündeki gibidir.

Federasyonun izni olmadan her hangi bir lig devresi içinde bir defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkartılır ve Disiplin kuruluna sevk edilir.

Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Liglerinde yer alan kulüpler herhangi bir sebepten ötürü lig müsabakalarına katılamayacaklarını lig sezonu öncesi bildirmiş iseler, bu kulüplerin durumları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve karar verilir. Lig müsabakalarına katılan fakat ligi tamamlamayıp ligler devam ederken liglerden çekilen kulüpler ligden düşerler ve Ligde yarışmış sayılmazlar. Bir sonraki yıl hangi ligde yer alacaklarına Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. (Rakip takıma sıklet sayısı X 5 pozitif puan verilir.)

   Federasyondan izin almadan her hangi bir şekilde müsabakaya gelmeyen kulüpler o müsabakada Federasyon tarafından ödenen hakem ve görevli masraflarını Federasyona ödemek zorundadırlar. Liglerde mazeretsiz 1 müsabakaya gelmeyen Takımlar ligden düşerler ve ceza kuruluna sevk edilirler.

Hükmen Yenik Sayılma

Madde 29-Takım Halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır.
   a) Herhangi bir şekilde bir güreşçi ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi, (yaş tashihi dahil)

   b) Cezalı sporcu güreştirmek,

   c) Takım halinde müsabakalardan çekilmek,

   d) Lig esnasında bir Güreşçinin başka bir takım adına başka bir ligde güreşmesi, (Madde 15 hariç)

   e) Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak,

   f) Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak,

   g) 17.Maddedeki şartlara uymamak,

   h) Aynı sezonda başka bir takım adına büyükler liginde güreşen sporcu güreştirmek,

   ı) Kamera ve televizyon sistemi kurmayan ev sahibi takımlar

   i) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi Federasyona aittir) yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım hükmen yenik sayılır.)

   j) Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları güreştirmek.

  
   k) Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını devam ettirmeleri,

   l) Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkân kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin seyircinin sebep olduğuna müsabakaların başhakeminin ve Federasyon Temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır)

   m) Ev sahibi takımların inzibati ve sıhhi tertibatları müsabaka başlamadan önce almadıkları Federasyon Temsilcisi ve Baş Hakem tarafından tespit edildiğinde tedbirler alınana kadar müsabaka başlatılmaz ve konu Federasyona rapor edilir.

  Not: a-b-c-d-h-k-l maddeleri gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca Disiplin Kurulana sevk edilir.

Cezalar

Madde 30- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Liglerinde aşağıdaki durumlarda takımlar ligden ihraç edilir. Bir sonraki sezon ise bir alt ligde güreşebilirler. Ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilir.(örnek: I. ligde ise II. Lige düşürülebilirler veya 1 Yıl Müsabakalardan men cezası verilebilir)


  a) Herhangi bir sebeple takım halinde müsabakalardan çekilmek,

 • Topluca hakemlere, Federasyon Temsilcisine, Gözlemcisine veya rakip takıma saldırmak,
 • Şike yapıldığı tespit edilmiş olmak,

Madde 31- :Yıl içerisinde yapılacak gurup, Türkiye Şampiyonası, Güreş Ligleri ve Uluslararası ve diğer tüm müsabakalara takımlarının başında katılan antrenörler her yıl vizelerini Türkiye Güreş Federasyonunda 10.00 TL karşılığında vize ettirmek zorundadırlar. Yıllık Vizesini yaptırmayan antrenörler hiçbir şekilde takımlarını temsilen sporcularının köşesine çıkamazlar, talimat hükümlerine uymayan antrenörler disiplin kuruluna sevk edilirler.

Madde32-:Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı kırmızı kart gören, müsabakalardan atılan sporcu, antrenör ve idareci disiplin kuruluna verilir, ayrıca sporcu bir sonraki resmi müsabakada güreşemez, Antrenör ve idarecilerde takımlarının başında hiç bir şekilde müsabakalara çıkamazlar, İlgi Müsabakada harcırah hak etseler dahi alamazlar. Bu uygulama resmi tartıya giren ve o anda saha kenarı veya tribünde bulunan sporcu, antrenör, İdareci ve diğer görevlilerde aynı kapsamda değerlendirilerek bu hareketi minderde yapıyormuş gibi cezalandırırlar ve her iki durumda da Kırmızı kart gören kişi/kişiler Disiplin kuruluna sevk edilirler. (Disiplin Kuruluna Tedbirli veya Tedbirsiz olarak sevk etme yetkisi Güreş Federasyonunun yetkisindedir.) Ayrıca 1000.00 TL para cezası ile cezalandırılırlar (para cezasını ödemeyen kişi / kişiler süre olarak cezaları bitse dahi para cezalarını ödeyene kadar cezalı olarak kalırlar)

Madde 33- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarında; Federasyon istediği zaman doping kontrolü

yaptırabilir.
 

Madde 34-Bu talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Lig Yürütme Kurulu raporları doğrultusunda Federasyon yönetim kuruluna aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sair Hükümler

Madde 35-Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya kulüpler doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlarlar.

Madde 36-Salonu olan kulüpler Federasyondan izin, güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak kaydı ile müsabakalarını kendi salonlarında yapabilirler. Güvenlik ve sağlık şartlarını yerine getirmeyen takımlar müsabaka başlama saatinden itibaren 30 dk içerisinde bu şartları yerine getiremezler ise hükmen yenik sayılırlar.(Olağan Şartlar hariç(Sel,Kar,Yangın v.s)

Madde 37-İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir.

Madde 38- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligleri ile ilgili her türlü uygulama Federasyon Başkanının seçeceği Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve üyelerden oluşur.

Madde 39-Güreş Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için bir Federasyon Temsilcisi görevlendirir. Federasyon Temsilcisi tartı ve müsabakalar esnasında salonda bulunmak zorundadır. Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçları en geç iki gün içinde Federasyona gönderir.

Mali Hükümler

Madde 40- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarında Deplasmandaki kulübün Yedi (7) sporcu, bir (1) antrenör ve bir (1) idareciden oluşan takımı için yol giderleri ile müsabaka ve tartı günleri için yevmiyeleri Federasyonca ödenir.

Madde 41- Müsabakalarda görev alacak Federasyon Temsilcisi, hakem ve diğer görevlilerinin kanuni harcırahları (tazminat, yevmiye ve yol giderleri) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan 15 Kişi personelin ücretleri mevcut yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda Federasyonca ödenir. Salon görevlisi sayısı gerekli görüldüğü takdirde Federasyonca artırılabilir.

Madde 42- Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş 2. Ligi müsabakalarında (SR-GR) müsabakaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere kupa ve madalya verilecektir.(4 Adet Kupa, 15 Adet Madalya)

Madde 43- Bu Talimat imzalandığı tarihte 26/ 03 /2010 yürürlüğe girer.

   Dr.Osman Aşkın BAK

   Güreş Federasyonu Başkanı

  
  
   

                                    


[1] [2]